Drink....eat!!!

Ιστορία του Ελληνικού κρασιου, Μέρος 4ο

0
* Μοσχάτο Λευκό

Συνώνυµα: Μοσχάτο Σάµου, Μοσχούδι, Μοσχάτο Ρίου, Μοσχοστάφυλο,

Muscat de Frontignan, Muscat a petits grains, Moscato bianco, Moscato di Trani. Πρόκειται για ποικιλία καλλιεργούµενη σε µεγάλη έκταση σε αρκετές χώρες του κόσµου (Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουµανία, Γερµανία, Τουρκία, Αυστραλία, Αµερική κ.ά.). Στην Ελλάδα καλλιεργείται στη Σάµο, τη Β∆ Πελοπόννησο (Ρίο, Πάτρα), την Κεφαλλονιά, τη Ρόδο και σποραδικά τις Κυκλάδες, τα νησιά του Ιονίου, τη Θεσσαλία, την Κρήτη και τελευταία τη Μακεδονία. ριµάζει αρχές Σεπτεµβρίου, είναι ευοξείδωτο και απαιτεί προσοχή κατά την οινοποίηση. Το Μοσχάτο µπορεί να δώσει ξηρά κρασιά µε πλούσιο τυπικό άρωµα, υψηλόβαθµα, µε µέτρια οξύτητα, αλλά κυρίως εξαιρετικά γλυκά κρασιά, είτε λιαστά είτε οίνους λικέρ, µε πληθωρική µύτη και γεµάτη γεύση. Από Μοσχάτο λευκό παράγονται οι γλυκείς οίνοι Ονοµασίας Προελεύσεως Ελεγχόµενη "Σάµος", "Μοσχάτος Πατρών", "Μοσχάτος Ρίου Πατρών", "Μοσχάτος Κεφαλληνίας" και "Μοσχάτος Ρόδου".

* Μοσχάτο Αλεξανδρείας

Συνώνυµα: Μοσχάτο χονδρό, Αγγλικό, Zibbibo.

Λευκή ποικιλία, η οποία καλλιεργείται ευρύτατα σε ολόκληρο τον κόσµο για την παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών, κρασιού και σταφίδας. Στην Ελλάδα καλλιεργείται κυρίως στη Λήµνο, αλλά και σε ορισµένα νησιά του Ιονίου, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία (Θεσσαλονίκη) και τελευταία στη Ρόδο, καταλαµβάνοντας µία έκταση περίπου 7.000 στρεµµάτων. ριµάζει τέλη Σεπτεµβρίου, είναι ευοξείδωτο και απαιτεί προσοχή κατά την οινοποίηση. Το Μοσχάτο Αλεξανδρείας δίνει ξηρά κρασιά υψηλόβαθµα, µε λεπτό τυπικό µοσχάτο άρωµα, µέτρια έως καλή οξύτητα και ευχάριστη γεύση, καθώς και θαυµάσια γλυκά κρασιά, µε πλούσιο άρωµα και γεµάτη γεύση. Από το Μοσχάτο Αλεξανδρείας παράγονται οι γλυκείς οίνοι Ονοµασίας Προελεύσεως Ελεγχόµενη "Μοσχάτος Λήµνου" και οι ξηροί, ηµίξηροι και ηµίγλυκοι οίνοι Ονοµασίας Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος "Λήµνος".

* Μπατίκι

Είναι λευκή ποικιλία οινοποιίας που πιθανά µεταφέρθηκε στη χώρα µας από την περιοχή της Σµύρνης. Καλλιεργείται κυρίως στη Θεσσαλία (περιοχή Τιρνάβου) και σποραδικά συναντάται στη βόρεια Εύβοια και τη Μακεδονία. Είναι µια ποικιλία ζωηρή και παραγωγική. ∆ιαµορφώνεται κυρίως σε κυπελλοειδή σχήµατα µόρφωσης αλλά και σε γραµµοειδή σχήµατα Royat και δέχεται βραχύ κλάδεµα καρποφορίας. Παράγει κατά µέσο όρο δύο σταφύλια ανά καρποφόρο βλαστό, στον δεύτερο και τρίτο κόµβο. Είναι ποικιλία πολύ ευαίσθητη στον περονόσπορο, το ωίδιο, το βοτρύτη και τις χαµηλές θερµοκρασίες, αντέχει όµως αρκετά στην ξηρασία. Τα σταφύλια της είναι µεγάλου µεγέθους, κωνικού σχήµατος, πυκνόρραγα. Οι ράγες είναι µεγάλου µεγέθους, ωοειδούς σχήµατος. Ο φλοιός έχει πρασινοκίτρινο χρώµα, µέτριο πάχος και η σάρκα είναι µαλακή, άχρωµή και χυµώδης.

Χαρακτηριστικά των παραγόµενων οίνων

Το Μπατίκι είναι µία ποικιλία που καλλιεργούταν ευρέως στη Θεσσαλία για την παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών. Τα τελευταία όµως χρόνια, µετά την εισαγωγή και διάδοση άλλων καλύτερων επιτραπέζιων ποικιλιών αµπέλου, χρησιµοποιείται κυρίως για οινοποίηση. Από αυτή τη ποικιλία, που χαρακτηρίζεται από πολύ µικρή οξύτητα, παράγονται κυρίως ρετσίνες (ρετσίνα Τιρνάβου) και επιτραπέζιοι λευκοί ξηροί οίνοι. Στους επιτραπέζιους οίνους συνήθως συνοινοποιείται µε άλλες ποικιλίες. Στον Θεσσαλικό Τοπικό Οίνο για παράδειγµα, συνοινοποιείται µε την ποικιλία Ροδίτη και παράγεται λευκός ξηρός οίνος 11,5% vol, µε λαµπερό χρώµα, πλούσιο άρωµα φρούτων, δροσερή και ισορροπηµένη γεύση.

* Ντεµπίνα

Λευκή αξιόλογη ποικιλία της Ηπείρου, που καλλιεργείται κυρίως στη Ζίτσα, και σποραδικά σε άλλες περιοχές (Αρκαδία, Θεσπρωτία, Θεσσαλονίκη, Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα), καταλαµβάνοντας συνολικά µία έκταση, που φθάνει τα 7.500 στρέµµατα. ριµάζει µετά τα µέσα Σεπτεµβρίου και δίνει κρασιά ξηρά, µέτριου αλκοολικού τίτλου, µε ιδιαίτερο φρουτώδες άρωµα και δροσερή γεύση, αλλά και αξιόλογα ηµιαφρώδη κρασιά. Από τη Ντεµπίνα παράγονται οι ξηροί ήρεµοι οίνοι, και οι ξηροί και ηµίγλυκοι ηµιαφρώδεις οίνοι Ονοµασίας Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος "Ζίτσα", καθώς και ο τοπικός οίνος Ιωαννίνων.

* Ροδίτης

Συνώνυµα: Ρογδίτης, Αλεπού, Ροδοµούσι, Κανελλάτο, Κοκκινοστάφυλο, Λιτσιτσίνες, Σουρβιώτης, Κρυτσανιστή.

Πολύ παλιά γηγενής, ερυθρωπή ποικιλία, καλλιεργούµενη σε 32 νοµούς της χώρας, στη Β∆ Πελοπόννησο, την Αττική, τη Βοιωτία, την Εύβοια, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Εµφανίζει έντονη παραλλακτικότητα, που εντείνεται από τα διαφορετικά µικροκλίµατα στα οποία καλλιεργείται. Προτιµά εδάφη ελαφρά, ασβεστώδη, µέσης γονιµότητας, και περιοχές µε υψόµετρο, όπου η ποικιλία παρουσιάζει τον καλύτερο χαρακτήρα της. ριµάζει µετά τις 20 Σεπτεµβρίου. Ο Ροδίτης, στα κατάλληλα εδάφη ορεινών περιοχών και µε µέτριες αποδόσεις ανά πρέµνο, δίνει αξιόλογα λευκά ξηρά κρασιά, µε φρουτώδες άρωµα, µέτριο έως υψηλό αλκοολικό τίτλο, στρογγυλή, δροσερή και ισορροπηµένη γεύση, τα οποία µπορούν να ωριµάσουν σε δρύινα βαρέλια. Επίσης συµµετέχει στην παραγωγή ροζέ οίνων. Η ποικιλία Ροδίτης συµµετέχει στην παραγωγή των λευκών οίνων Ονοµασίας Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος -"Πλαγιές Μελίτωνα" (µαζί µε Αθήρι και Ασύρτικο), ξηρός, -"Αγχίαλος" (µαζί µε Σαββατιανό), ξηρός, ηµίξηρος και ηµίγλυκος, αλλά και αρκετών Τοπικών Οίνων (Αναβυσσιώτικος, Αττικός, Αγιορείτικος, Θεσσαλικός, Μακεδονικός, Πέλλας κ.α.), οίνων Ονοµασίας κατά Παράδοση "Ρετσίνα" και πολλών Επιτραπέζιων οίνων.

* Ροµπόλα

Συνώνυµα: Ασπροροµπόλα, Ροµπόλα Κέρινη

Λευκή ποικιλία των Ιονίων νήσων, καλλιεργούµενη κυρίως στην Κεφαλονιά και σποραδικά στη Ζάκυνθο, τη Λευκάδα, την Πρέβεζα και τα τελευταία χρόνια στην Αρκαδία, σε µία έκταση, που δεν ξεπερνά τα 5.000 στρέµµατα. ριµάζει αρχές Σεπτεµβρίου. Η Ροµπόλα δίνει κρασιά υψηλόβαθµα, µέτριας έως καλής οξύτητας, µε ιδιαίτερο άρωµα. Από την ποικιλία αυτή παράγονται οι οίνοι Ονοµασίας Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος "Ροµπόλα", ορισµένοι Τοπικοί και Επιτραπέζιοι οίνοι.

* Σαββατιανό

Συνώνυµα: Κοντούρα άσπρη, Σακέικο, Σταµατιανό, Περαχωρήτικο.

Λευκή ποικιλία καλλιεργούµενη κυρίως στους νοµούς Αττικής, Ευβοίας, Βοιωτίας και, σε µικρότερη έκταση, στις Κυκλάδες, τη ∆υτική Κρήτη, την Πελοπόννησο και τη Μακεδονία, ξεπερνώντας συνολικά τα 180.000 στρέµµατα. Είναι µέτρια ζωηρό, γόνιµο, παραγωγικό, ανθεκτικό στην ξηρασία. Προσαρµόζεται σε διαφορετικούς τύπους εδαφών, δίνει όµως καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε εδάφη ξηρά, ασβεστώδη, µέσης γονιµότητας. ριµάζει µέσα Σεπτεµβρίου. Αρκετά παρεξηγηµένη ποικιλία, το Σαββατιανό µπορεί να δώσει αξιόλογα λευκά κρασιά µε λεπτό άρωµα και ισορροπηµένη γεύση, εφόσον φυτευτεί σε περιοχές µε κάποιο υψόµετρο, δεν υπερφορτωθεί και τρυγηθεί στο βέλτιστο της τεχνολογικής του ωριµότητας. ∆ιαφορετικά δίνει κρασιά µάλλον υψηλόβαθµα, µικρής οξύτητας. Από το Σαββατιανό παράγονται οι ξηροί οίνοι Ονοµασίας Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος "Αγχίαλος" (µαζί µε Ροδίτη), αρκετοί Τοπικοί οίνοι (Γερανίων, Καρυστινός, Μαρκόπουλου, Παλληνιώτικος, Παιανίτικος, Ριτσώνας, κ.ά.), Ονοµασίας κατά Παράδοση Ρετσίνα, καθώς και Επιτραπέζιοι οίνοι.

* Ζουµιάτικο

Συνώνυµα: ∆αµιάτης, Smederevka

Λευκή ποικιλία των Βαλκανίων (Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία, Τουρκία), καλλιεργούµενη σε ολόκληρο το µακεδονικό και θρακιώτικο χώρο. ριµάζει στα µέσα Σεπτεµβρίου. Το Ζουµιάτικο, εφόσον καλλιεργείται µε µικρή απόδοση ανά πρέµνο, δίνει κρασιά µέτριου αλκοολικού τίτλου, µέτριας έως χαµηλής οξύτητας, ελαφρά αρωµατικά. Συµµετέχει στην παραγωγή ορισµένων Τοπικών (Μεσηµβριώτικος, Αβδήρων, Σερρών, Ισµαρικός) και Επιτραπέζιων οίνων.

* Μαλαγουζιά

Λευκή ποικιλία καταγόµενη από την Αιτωλοακαρνανία, η οποία καλλιεργείται στη Μακεδονία (Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη), και διάσπαρτα στη Στερεά Ελλάδα (Αιτωλοακαρνανία, Φθιώτιδα, Αττική), και την Πελοπόννησο. ριµάζει τέλη Αυγούστου. Η Μαλαγουζιά δίνει κρασιά τα οποία µπορεί να έχουν ζυµώσει ή ωριµάσει σε δρύινα βαρέλια, είναι υψηλόβαθµα, µε ιδιαίτερο πλούσιο άρωµα, µέτρια οξύτητα, γεµάτη και στρογγυλή γεύση. Συµµετέχει στην παραγωγή ορισµένων Τοπικών Οίνων (Επανοµής, Σιθωνίας).

* Πρικνάδι

Συνώνυµα: Πρεκνιάρικο, Πρέκνα, Πρεκνάδι

Λευκή ποικιλία καλλιεργούµενη διάσπαρτα στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. ριµάζει το πρώτο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου. Το Πρεκνιάρικο δίνει κρασιά υψηλού αλκοολικού τίτλου, µέτριας ως µικρής οξύτητας, ελαφρώς αρωµατικά. Πρόκειται για ποικιλία, που οξειδώνεται γρήγορα και χρειάζεται προσοχή στην οινοποίηση.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...