Drink....eat!!!

Ιστορία του Ελληνικού κρασιου, Μέρος 7ο

0
Ξένες Ποικιλίες

Εδώ και 20 χρόνια αλλοδαπές ποικιλίες που έχουν γίνει γνωστές µε επιτυχία στον υπόλοιπο κόσµο, έχουν καλλιεργηθεί και στην χώρα µας. Οι πιο γνωστές είναι:

µε λευκά σταφύλια *
Chardonay

Κοσµοπολίτικη λευκή ποικιλία γαλλικής προέλευσης (Βουργουνδία). Στην Ελλάδα καλλιεργείται σε 24 νοµούς, κατανεµηµένους σε όλα τα γεωγραφικά διαµερίσµατα της χώρας. ριµάζει το τελευταίο δεκαήµερο του Αυγούστου. Η ποικιλία
Chardonnay µπορεί να δώσει λευκούς οίνους φρέσκους ή που έχουν ζυµώσει και ωριµάσει σε δρύινα βαρέλια, µε µία ευρεία παλέτα αρωµάτων, των οποίων η πολυπλοκότητα και η ποιότητα είναι συνάρτηση της στρεµµατικής απόδοσης. Η γεύση τους είναι λιπαρή, δροσερή έως ζωηρή, ισορροπηµένη, µε σώµα και διάρκεια. Στα κατάλληλα εδάφη µπορεί να φθάσει το βέλτιστο της ποιότητας ενός λευκού κρασιού. Το Chardonnay συµµετέχει στην παραγωγή ορισµένων Τοπικών οίνων (Πλαγιές Αιγειαλίας, Πυλίας, Ανδριανιώτικος, ∆ράµας, Μεσσηνιακός, Ισµαρικός, Επανοµής, Πελοποννησιακός).

*
Sauvignon Blanc

Λευκή αρωµατική ποικιλία γαλλικής προέλευσης, η οποία καλλιεργείται σε ολόκληρο τον κόσµο. Στην Ελλάδα η καλλιέργειά της ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του '90 για να φθάσει σήµερα να καλλιεργείται σε 21 νοµούς της χώρας, γεωγραφικά κατανεµηµένους σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. ριµάζει τέλη Αυγούστου. Το
Sauvignon Blanc όταν καλλιεργηθεί στις κατάλληλες εδαφοκλιµατικές συνθήκες, µε µικρές αποδόσεις και τρυγηθεί στο κατάλληλο στάδιο ωριµότητας, ώστε να υπάρχει ισορροπία οξύτηταςσακχάρων και διατήρηση του ιδιαίτερου αρωµατικού δυναµικού του, µπορεί να δώσει ξηρά κρασιά, µε πλούσιο άρωµα (κυρίως εξωτικών φρούτων), ζωηρή, ισορροπηµένη και πληθωρική γεύση. Το Sauvignon Blanc µπορεί να ζυµώσει και να ωριµάσει σε δρύινα βαρέλια. Συµµετέχει στην παραγωγή αρκετών Τοπικών οίνων (Φλώρινας, Χαλκιδικής, ∆ράµας, Ηρακλειώτικος, Επανοµής, Θηβαϊκός κ.ά.).

*
Ugni Blanc

Λευκή ποικιλία, ιταλικής προέλευσης, καλλιεργούµενη σε µεγάλη έκταση σε ολόκληρο τον κόσµο. Στην Ελλάδα εισήχθηκε ως βελτιωτική της οξύτητας των παραγόµενων οίνων από αµπελώνες πεδινών περιοχών. ριµάζει τέλη Σεπτεµβρίου. Το κρασί από την ποικιλία
Ugni Blanc είναι ουδέτερο αρωµατικά, σχετικά χαµηλού αλκοολικού τίτλου, καλής οξύτητας. Χρησιµοποιείται κυρίως σε αναµείξεις µε κρασιά χαµηλής οξύτητας. Συµµετέχει στην παραγωγή αρκετών Τοπικών οίνων (Αγοριανός, ∆ωδεκανησιακός, Κισσάµου, Πυλίας κ.ά.).

Ξένες Ποικιλίες µε ερυθρά σταφύλια *
Cabernet Franc

Ερυθρή ποικιλία της Ν∆ Γαλλίας, η οποία πρωτοκαλλιεργήθηκε στην Ελλάδα στην περιοχή της Σιθωνίας, ενώ σήµερα καλλιεργείται και σε αρκετές περιοχές της Πελοποννήσου, της Αττικοβοιωτίας, της Ηπείρου και της Μακεδονίας, σε µικρή όµως έκταση. ριµάζει τέλη Αυγούστου. Στο σωστό βαθµό ωριµότητας των σταφυλιών, το κρασί της ποικιλίας αυτής παρουσιάζει καλή ισορροπία αλκοόλης οξύτητας και καλό αρωµατικό δυναµικό, που εξελίσσεται κατά την παλαίωση. Το χρώµα του είναι λιγότερο έντονο από αυτό του
Cabernet Sauvignon και το τανικό του δυναµικό είναι χαµηλότερο, γεγονός που, του επιτρέπει να χρειάζεται πιο βραχύχρονη παλαίωση και να καταναλώνεται σε πιο νεαρή ηλικία. Το Cabernet Franc συµµετέχει στην παραγωγή των ερυθρών ξηρών οίνων Ονοµασίας Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος "Πλαγιές Μελίτωνα" (µαζί µε το Ληµνιό και το Cabernet Sauvignon), καθώς και στην παραγωγή ορισµένων Τοπικών οίνων (Αγιορείτικος, Μακεδονικός, Μεσσηνιακός).

*
Cabernet Sauvignon

∆ιεθνής ερυθρή ποικιλία καταγόµενη από το
Bordeaux της Γαλλίας, της οποίας η καλλιέργεια θεωρήθηκε απαραίτητη για τη βελτίωση των ερυθρών οίνων, που παράγονταν από ορισµένες ελληνικές ποικιλίες. Στην Ελλάδα πρωτοκαλλιεργήθηκε στο Μέτσοβο και γρήγορα η καλλιέργειά της επεκτάθηκε σε αρκετές περιοχές σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο (από την Κρήτη µέχρι τη Θράκη, είναι επιτρεπόµενη ή συνιστώµενη σε 23 νοµούς), χωρίς όµως να καταλαµβάνει ιδιαίτερα µεγάλη έκταση λόγω της µικρότερης παραγωγικότητάς της έναντι των ελληνικών ποικιλιών. ριµάζει το πρώτο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου. Στο σωστό βαθµό ωριµότητας των σταφυλιών, το κρασί της ποικιλίας αυτής παρουσιάζει µία καλή ισορροπία αλκοόλης οξύτητας. Η υπερωρίµανση των σταφυλιών έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οξύτητα και το αρωµατικό δυναµικό. Στα κατάλληλα εδάφη, και σε σχέση πάντα µε το επίπεδο της παραγωγής δίνει κρασιά µε έντονο χρώµα, υψηλό αρωµατικό δυναµικό, το οποίο εξελίσσεται σε πολύπλοκο µπουκέτο κατά την παλαίωση, σώµα, τανίνες, που απαιτούν παραµονή πολλών µηνών σε δρύινα βαρέλια, ώστε το κρασί να γίνει µαλακό, στρογγυλό και ισορροπηµένο. Το Cabernet Sauvignon χρησιµοποιείται σε αναµείξεις µε κρασιά άλλων ποικιλιών, και η παρουσία του ακόµα και σε µικρό ποσοστό, που συνήθως κυµαίνεται από 5-20%, ενισχύει και στηρίζει το χρώµα, το άρωµα, το σώµα, τη γευστική ισορροπία και πληρότητα, δίνοντας το δικό του χαρακτήρα στο τελικό προϊόν. Το Cabernet Sauvignon συµµετέχει στην παραγωγή των ερυθρών ξηρών οίνων Ονοµασίας Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος "Πλαγιές Μελίτωνα" (µαζί µε τις ποικιλίες Ληµνιό και Cabernet Franc), καθώς και αρκετών Τοπικών (Αγιορείτικος, Αττικός, ∆ράµας, Μακεδονικός, Πλαγιές Πετρωτού, Τριφυλίας κ.ά.) και Επιτραπέζιων οίνων.

*
Grenache

Ερυθρή µεσογειακή ποικιλία ισπανικής καταγωγής, καλλιεργούµενη σε αρκετές ξηροθερµικές περιοχές στον κόσµο. Στην Ελλάδα είναι συνιστώµενη ως βελτιωτική σε 18 νοµούς στα ∆ωδεκάνησα τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, την Κρήτη, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα. ριµάζει αρχές Σεπτεµβρίου. Στα κατάλληλα εδάφη και µε µέτρια παραγωγή, το κρασί της ποικιλίας αυτής έχει καλό χρώµα, µέτριο σώµα, υψηλό αλκοολικό τίτλο και µέτρια οξύτητα. Έχει την τάση όµως να γερνάει γρήγορα και να οξειδώνεται εύκολα. Η
Grenache Rouge συµµετέχει στην παραγωγή ορισµένων Τοπικών οίνων (Αγιορείτικος, Γερανίων, ∆ωδεκανησιακός, Θηβαϊκός, Κισσάµου).

*
Merlot

Ερυθρή ποικιλία, γαλλικής προέλευσης, καλλιεργούµενη στην περιοχή του
Bordeaux, η οποία κατέλαβε τα τελευταία χρόνια σηµαντικές εκτάσεις σε ολόκληρο τον κόσµο. Στην Ελλάδα καλλιεργείται σε 23 νοµούς στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα. ριµάζει τέλη Αυγούστου. Το κρασί της ποικιλίας αυτής είναι υψηλόβαθµο, καλής οξύτητας, µε χαρακτηριστικό άρωµα, σώµα, µαλακή και ισορροπηµένη γεύση, επιδεκτικό παλαίωσης. Στις αναµείξεις µε άλλα κρασιά, βελτιώνει το χρώµα και το άρωµά τους, και επιταχύνει τον απαιτούµενο χρόνο παλαίωσης ώστε να είναι πιο σύντοµα έτοιµα προς κατανάλωση. Το Merlot συµµετέχει στην παραγωγή αρκετών τοπικών οίνων, µονοποικιλιακών και πολυποικιλιακών (Επανοµής, ∆ράµας, Μακεδονικός, Κρανιάς, Ηµαθίας κ.ά.).

*
Syrah

Ερυθρή ποικιλία, που έγινε γνωστή χάρη στα θαυµάσια κρασιά, που δίνει στην κοιλάδα του Ροδανού και η οποία καλλιεργείται σήµερα σε πολλές περιοχές στον κόσµο. Στην Ελλάδα η καλλιέργειά της ξεκίνησε από τη Σιθωνία, ενώ τα τελευταία χρόνια καλλιεργείται ως συνιστώµενη σε 16 νοµούς της χώρας σε Πελοπόννησο, Κρήτη, ∆ωδεκάνησα, Μακεδονία, Θράκη, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία. ριµάζει τέλη Αυγούστου µε αρχές Σεπτεµβρίου. Ανάλογα µε τον κλώνο, το κλάδεµα, το έδαφος και την περιοχή, η ποικιλία αυτή µπορεί να δώσει λιγότερο ή περισσότερο "δυνατά" κρασιά, µέτριας οξύτητας, µε έντονο χρώµα, έντονα αρώµατα, που γίνονται πολυπλοκότερα κατά την παλαίωση. Συµµετέχει στην παραγωγή αρκετών Τοπικών οίνων, ερυθρών και ροζέ (Επανοµής, Σιθωνίας, Ηρακλειώτικος κ.ά.).

*
Cinsault

Ποικιλίες µε ερυθρωπά (ροζέ) σταφύλια δεν έχουµε να αναφέρουµε µια και η παραγωγή ερυθρωπών κρασιών, στις περισσότερες των περιπτώσεων, γίνεται από τα ερυθρά κρασιά µε ειδική κατεργασία. Στις ερυθρές ποικιλίες ανήκει και το Μοσχοφίλερο. Η ποικιλία όµως αυτή αν και έχει κόκκινα σταφύλια, σχεδόν πάντα οινοποιείται µε την τεχνική της λευκής οινοποιήσης και το παραγόµενο κρασί είναι λευκό.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...